Adres

Doopsgezinde Gemeente Zeerijp-Zijldijk
Fivelweg 29-31
9987 SK Zijldijk
Telefoon kerk : 0596-581208
Email naar : info@dgzeerijp-zijldijk.doopsgezind.nl
ANBI – reg.nr. 2626172 (RSIN)

Predikant en kerkbestuur

Voorzitter : dhr. S.A. Gorter ; tel. 0596-573109
Secretaris : dhr. A. van Ballegooijen

Predikant : mevr. Ds. Saapke van der Meer (part-time aanstelling);
tel. 06-106 84 375 – email: saapke48@gmail.com

Even voorstellen: Saapke van der Meer

Sinds september 2018 ben ik predikant in de doopsgezinde gemeente Zeerijp-Zijldijk. Daarvoor heb ik in de doopsgezinde gemeente van Buitenpost gewerkt. Daarvoor heb ik bij de Rabobank gewerkt. Bij de Rabobank ben ik begonnen met de HBO-opleiding pastoraal werk. Na de HBO-opleiding ben ik begonnen aan de studie theologie aan het Doopsgezind Seminarium/de Vrije Universiteit.

In 2021 heb ik die studie afgerond.Ik woon in Goutum, net onder Leeuwarden, en nee, ik vind het geen bezwaar om naar Zijldijk te rijden.

Sinds september 2018 ben ik predikant in de doopsgezinde gemeente Zeerijp-Zijldijk. Daarvoor heb ik in de doopsgezinde gemeente van Buitenpost gewerkt. Daarvoor heb ik bij de Rabobank gewerkt. Bij de Rabobank ben ik begonnen met de HBO-opleiding pastoraal werk. Na de HBO-opleiding ben ik begonnen aan de studie theologie aan het Doopsgezind Seminarium/de Vrije Universiteit. In 2021 heb ik die studie afgerond.

Ik ben doopsgezind, omdat het een ruimdenkende, kritische geloofsgemeenschap is, die vrede in de brede zin hoog in het vaandel heeft staan. Met vrede in brede zin bedoel ik dat het er bij vrede niet alleen om gaat vrede te reduceren tot afwezigheid van oorlog, maar dat het om vrede in de joodse betekenis gaat: het gaat om shalom. Shalom in het Oude Testament betekent heelheid, gezondheid, welzijn, vrede. In het leven gaat het om een goed leven voor allen, door middel van verbeterde verhoudingen, zowel tussen God en mensen, tussen elkaar en met de schepping. Hier naar te streven, is een grote opdracht, maar het geeft weer van waaruit ik leef.

De doopsgezinde gemeente Zeerijp-Zijldijk is een warme gemeente waar ruimte is voor vragen en verschillende (geloofs-)overtuigingen. In de diensten probeer ik een verbinding te maken tussen bijbelverhalen en de actualiteit. De zoektocht voorafgaand aan een dienst is een van de taken die het werk als predikant interessant maken. In gespreksgroepen zoeken we samen naar de verbinding tussen (bijbel)verhalen en de actualiteit.

Daarnaast heb ik contact met gemeenteleden op vreugdevolle en verdrietige momenten. In gesprekken komen geloofsvragen soms wel en soms niet aan de orde.

Voor mij is de kerk geen plek waar we kant en klare antwoorden kunnen vinden, maar waar we met elkaar inspiratie op kunnen doen en waar we op kunnen laden. Met elkaar proberen we, vanuit ons geloof, vorm te geven aan een wereld waar iedereen tot zijn of haar recht komt.

Heeft u vragen, dan kunt u mij bereiken via de mail (saapke48@gmail.com) of telefonisch (06-106 84 375).